Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
20. května 2019 ..:: HOME ::..   Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

Associazione BARBARA Onlus se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Associazione BARBARA Onlus a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Associazione BARBARA Onlus souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Associazione BARBARA Onlus shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Associazione BARBARA Onlus také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Associazione BARBARA Onlus automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Associazione BARBARA Onlus využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Associazione BARBARA Onlus.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Associazione BARBARA Onlus, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Associazione BARBARA Onlus nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Associazione BARBARA Onlus doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Associazione BARBARA Onlus. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Associazione BARBARA Onlus nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Associazione BARBARA Onlus a rodinu webů Associazione BARBARA Onlus.

Použití osobních informací

Associazione BARBARA Onlus shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Associazione BARBARA Onlus a k poskytování služeb, o které jste požádali. Associazione BARBARA Onlus také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Associazione BARBARA Onlus a jeho přidružených částí. Associazione BARBARA Onlus vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Associazione BARBARA Onlus neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Associazione BARBARA Onlus Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Associazione BARBARA Onlus může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Associazione BARBARA Onlus a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Associazione BARBARA Onlus nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Associazione BARBARA Onlus udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Associazione BARBARA Onlus za účelem zjištění, jaké služby Associazione BARBARA Onlus jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Associazione BARBARA Onlus, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Associazione BARBARA Onlus prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Associazione BARBARA Onlus nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Associazione BARBARA Onlus a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Associazione BARBARA Onlus nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Associazione BARBARA Onlus používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Associazione BARBARA Onlus nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Associazione BARBARA Onlus, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Associazione BARBARA Onlus nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Associazione BARBARA Onlus zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Associazione BARBARA Onlus uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Associazione BARBARA Onlus vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Associazione BARBARA Onlus nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Associazione BARBARA Onlus na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

          
 
Copyright (c) Associazione BARBARA Onlus - Tutti i diritti riservati   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation